Integritetspolicy

Syftet

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig. Vi använder även informationen för att kunna ge dig information, erbjudanden och service i samband med ditt köp via e-post, telefon, SMS och postutskick. Vi använder köphistorik och beteendemönster på hemsidan för att kunna ge rekommendationer och annonsering som är anpassad för varje enskild användare.

Grunden för behandlingen

Uppgifter om namn, adress, telefonnummer, kön, födelsedatum och e-postadress används för att fullgöra köpeavtalet. Grunden för denna behandling är artikel 6 (b) i dataskyddsförordningen (EU).

Där du har samtyckt till detta används uppgifterna även för att ge dig information, erbjudanden och service i samband med ditt köp via e-post, telefon och SMS. Grunden för denna behandling är dataskyddsförordningen artikel 6 (a) (EU). Du kan när som helst avböja att ta emot sådan information från oss.

Där du har samtyckt till detta används köphistorik och beteendemönster för att ge rekommendationer och annonsering speciellt anpassad för dig som användare. Grunden för denna behandling är dataskyddsförordningen artikel 6 (a) (EU). Du kan när som helst avböja ditt samtycke till sådan användning.

Insamling av personuppgifter

Vi lagrar de personuppgifter du har lämnat i vår plattform och till våra anställda i samband med skapandet av appen och vid köp. Vi använder cookies på vår webbplats för att ge dig som besöker sidan den bästa kundupplevelsen och servicen. Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar våra besökare om användningen av cookies.

Utlämnande av information till tredje part

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet lämnas nödvändig information till våra samarbetspartners.

Radering av personuppgifter

Information vi har fått i samband med ditt köp lagras i vårt aktiva kundregister i upp till 5 år.

Uppgifter som vi är skyldiga att spara enligt bokföringslagen kommer att lagras i upp till 5 år, i enlighet med lagens krav.

Den registrerades rättigheter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och gällande regelverk. Observera att du kan begära tillgång till och överföring av dina egna personuppgifter, samt begära rättelse eller radering av information.

Klagomål kan göras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om behandling i strid med reglerna.

Informationssäkerhet

Vi säkrar dina personuppgifter genom både fysisk och virtuell åtkomst och åtkomstkontroll, samt genom att kryptera känsliga delar av den information som tillhandahålls. Kontaktuppgifter Förfrågningar om vilka uppgifter som är registrerade, rättelse och radering kan skickas skriftligen till hello@memodo.no