Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer

I samarbete med Memodo

SBF logo

Här beställer du som byrå ett abonnemang på gravskötsel för kunden. Genom att använda denna sida så får byrån en faktura på beloppet som kan vidarefaktureras till kunden.

Följande ingår i erbjudandet:

  • Vårplantering i maj, sommarplantering i juni, höstplantering i oktober samt vinterkrans i december
  • Rengöring av gravsten och underhåll
  • Borttagning av löv
  • Ny fräsch jord
  • Vi skickar en bild på graven efter varje säsongsplantering.

Abonnement på gravskötsel - 1 år

2400, -

SEK / År

Vårplantering i maj, sommarplantering i juni, höstplantering i oktober samt vinterkrans i december

Rengöring av gravsten och underhåll

Borttagning av löv

Ny fräsch jord

Vi skickar en bild på graven efter varje säsongsplantering.

Abonnement på gravskötsel - 2 år

4800, -

SEK / År

Vårplantering i maj, sommarplantering i juni, höstplantering i oktober samt vinterkrans i december

Rengöring av gravsten och underhåll

Borttagning av löv

Ny fräsch jord

Vi skickar en bild på graven efter varje säsongsplantering.

Abonnement på gravskötsel - 3 år

7200, -

SEK / År

Vårplantering i maj, sommarplantering i juni, höstplantering i oktober samt vinterkrans i december

Rengöring av gravsten och underhåll

Borttagning av löv

Ny fräsch jord

Vi skickar en bild på graven efter varje säsongsplantering.

Abonnement på gravskötsel - 4 år

9600, -

SEK / År

Vårplantering i maj, sommarplantering i juni, höstplantering i oktober samt vinterkrans i december

Rengöring av gravsten och underhåll

Borttagning av löv

Ny fräsch jord

Vi skickar en bild på graven efter varje säsongsplantering.

Abonnement på gravskötsel - 5 år

12000, -

SEK / År

Vårplantering i maj, sommarplantering i juni, höstplantering i oktober samt vinterkrans i december

Rengöring av gravsten och underhåll

Borttagning av löv

Ny fräsch jord

Vi skickar en bild på graven efter varje säsongsplantering.

Ladda ner Memodo

Banner