Villkor

1. Allmän information

Memodo är en plattform för att etablera en minneslund på nätet, med lagring av text, bilder och video samt koppling till fysiska gravfält med erbjudanden om blombud och gravvård på beställning, om gravfältet ligger inom vårt beställningsområde. Som kund kan du teckna ett säsongsabonnemang eller använda dig av on-demand-beställning.

Betalning för tjänsterna, liksom depositionen, ska överföras till Memodo, varav nödvändiga kunduppgifter efterfrågas under beställningsprocessen och de godkända betalningsmetoderna listas.

2. Tillämpligt område av dessa villkor

Följande allmänna villkor ska gälla för alla avtalsförhållanden som ingås på plattformen med Memodo AS, Skollerudveien 49, 1353 Bærums Verk, Norge.

3. Beställa tjänster

(1) Alla serviceerbjudanden som erbjuds av Memodo representerar en icke-bindande orderbegäran från kunden.

a) Om du vill beställa en eller flera tjänster från Memodo, välj tjänsterna genom att klicka på "lägg till" för att lägga till i varukorgen. "varukorgen" (som du kan komma åt med en hyperlänk när som helst) guidar dig genom beställningsprocessen, där varje steg förklaras och all nödvändig information efterfrågas efter att du klickat på "gå till beställning". För att Memodo ska kunna leverera sina tjänster måste kunden lämna sanningsenlig och fullständig information.

Beställningsprocessen är klar när kunden klickar på "beställ" (bekräftelse på köp). Detta steg representerar kundens avsikt att ingå ett avtal.

b) Memodo godkänner beställningen genom att bekräfta mottagandet via e-post.

c) Memodo arkiverar kontraktet och skickar orderdata och avtalsvillkor till kunden via e-post. Memodo gör det möjligt för kunden att granska och spara avtalsvillkoren i ett reproducerbart format, om och när avtalet slutförs. Endast registrerade kunder kan komma åt kontraktstexten lagrad på Memodo-portalen via deras kundkonto; med undantag för de lättillgängliga villkoren.

d) Innan kunden trycker på "beställ" får denne en översiktssida, för att granska och förhindra eventuella fel. Kunden kan se all information och göra eventuella ändringar i den information som anges i fälten.

4. Ersättning, betalning och leverans

(1) De priser som var angivna vid tidpunkten för beställningen ska vara giltiga. Du hittar totalpriset för din beställning i Memodo-appen.

(2) Memodo accepterar alla betalningsmetoder som anges på webbplatsen och i applikationen; Vips (Norge) och kreditkort. Betalningen överförs till Memodo med den föredragna betalningsmetoden.

(3) Vid en on-demand-beställning för gravvård eller blomleverans kommer varorna att levereras inom tre (3) arbetsdagar efter att Memodo har bekräftat beställningen.

(4) Kunden kan också beställa flera dagar i förväg för ett speciellt datum. Obs: för garanterad serviceleverans en speciell dag måste beställningen registreras och bekräftas senast tre (3) arbetsdagar i förväg.

(5) Abonnemanget betalas månadsvis/årligen med det betalningsalternativ som kunden har valt. Betalning för abonnemanget dras på beställningsdagen första månaden och därefter månadsvis så länge abonnemanget löper. Åtagandetiden vid ingående av abonnemanget är 12 månader. Abonnemanget på Memodo har fri tillgång till Memodo-appen och alla digitala tjänster kopplade till den.

5. Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom 14 dagar efter att avtalet slöts utan att ange någon anledning.

Fristen för uppsägning är 14 dagar från den dag då avtalet ingicks.

För att utnyttja ångerrätten måste du meddela oss om:
E-post: hello@memodo.no

6. Uteslutning av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte om Memodo har utfört tjänsten i sin helhet och kunden som konsument har samtyckt innan beställningsprocessen slutförts och bett Memodo att leverera denna tjänst innan ångerfristens utgång samt bekräftat att han är medveten om att han kommer att förlora sin ångerrätt efter att tjänsten utförts i sin helhet.

7. Uppsägning och konsekvenser av uppsägning

Kunden har rätt att säga upp avtalet med tre månaders skriftlig uppsägningstid till den adress som anges i punkt 5. Kunden ska betala för tjänsterna till och med uppsägningstidens utgång.

8. Memodos ansvar

Memodo ansvarar endast för kunder och tjänsteleverantörer i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet. Detta gäller även skador som innefattar kropp eller hälsa till följd av grov vårdslöshet eller uppsåt. Memodo ansvarar endast för materiella och ekonomiska skador till följd av grov vårdslöshet och uppsåt om Memodo brutit mot en betydande avtalsförpliktelse, dock endast i den utsträckning som är förutsägbara och typiska avtalsskador vid tidpunkten för avtalets ingående. Viktiga avtalsförpliktelser är åtaganden som kännetecknar avtalsuppfyllelse som kunder och tjänsteleverantörer har rätt till.

9. Behandling av klagomål

Memodo ska behandla reklamationer i enlighet med de fackmässiga kraven för utförande. Om en kund vill lämna in ett klagomål kan han göra det genom att använda ovan nämnda kommunikationsverktyg och namn/nummer eller muntligen.

10. Plats och lagval

(1) Tvister under detta avtal ska handläggas enligt norsk lag. Rätt mötesplats för alla tvister som uppstår från de tjänster som Memodo erbjuder är Asker och Bærums tingsrätt, Norge.